<mmlrow> <mmlo>&#x2211;</mo><mmli>&#x03C4;</mi><mmlo>=</mo><mmln>0</mn> </mmlrow> </math>